DANH MỤC

Sơn JBP nhũ đồng vàng (15 năm)


JBP SHIELD - SINOCCO GOLD
Sơn nhũ đồng vàng (15 năm)

Sơn nhũ đồng vàng cao cấp bảo vệ lên tới 15 năm
Lấp lánh pha lê _ Bột Ngọc Trai Vàng đặc biệt từ Châu Âu
Làm sạch dễ dàng, độ che phủ cao, độ bóng cao. Màng sơn không bám bụi.