Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất JBP (10 năm)


JBP Smart Clean Alkali Resistant Primer For Interior #7700
Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất (10 năm)

Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất, chống kiềm tuyệt hảo, chống muối mặn, che phủ vết nứt, bảo vệ lên tới 10 năm

Đá mỹ nghệ ninh vân