DANH MỤC

Nhà phân phối sơn JBP Thailand

Giám đốc kinh doanh sơn JBP Thailand sang Việt Nam tham dự 
lễ khai trương nhà phân phối Minh Dung tại TP Vinh.